2019 AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE

2019 AUTORITZACIÓ SORTIDES

2019 AUTORITZACIÓ RECOLLIDA-MARXAR SOL-A

2019 AUTORITZACIÓ ADMINISTRAR MEDICACIÓ

2019 AUTORITZACIÓ ILLA FANTASIA