INSCRIPCIONS

 • DEL 15 al 31 de Juliol i del 26 d’agost al 20 de setembre de 2019
 • Descarregar el full d’inscripció de la pàgina web www.thotsala-thotparkour.es de la secció “FUTBOL FEDERAT”, omplir-la amb les dades portar-la personalment a c/Pont del Treball 15 amb la resta de documentació:
  • Full `d’inscripció i autorització bancària
  • Fotocòpia i original de DNI
  • Fotocòpia i original Targeta Sanitària
  • Carnet de vacunació
  • Revisió mèdica actualitzada
  • Comprovant de pagament de matrícula i quota setembre
 • Fer el pagament de la matrícula i primera quota per transferència o ingrés al compte             ES55 0081 1675 2300 0109 6218

 

Posant a la referència el nom i cognom del/la jugador/a i la categoria i al concepte matrícula i quota Thotsala FS

 Una vegada feta la inscripció donarem d’alta al/la jugadora al seu equip corresponent i us farem arribar per correu l’ID i la contrasenya de l’intranet de la federació. Des d’allí podreu efectuar directament el pagament de la mutualitat i l’alta a l’aplicatiu de la Federació.

Aquest tràmit és personal i obligatori per gestionar la fitxa del/la jugador/a. No el gestiona el club i de no efectuar-se en temps i forma el/la inscrita NO PODRÀ JUGAR

 INFORMACIÓ:

 • A la pàgina web www.thotsala-thotparkour.es “futbol federat”
 • Personalment a c/Pont del Treball 15 de dilluns a dijous de 17.30 a 19.30
 • Trucant al 691383961
 • Per correu electrònic thotsalaesplai@gmail.com

 

PREUS TEMPORADA 2019/20

 • MATRÍCULA  ANUAL   120,00€
 • QUOTA MENSUAL    55,00€
 • EQUIPAMENT    150,00€

Les quotes es cobraran entre l’1 i el 5 de cada mes des d’octubre a maig per domiciliació bancària, excepte la matrícula i la quota de setembre que la heu de fer per transferència o ingrés al compte del club

 

NORMES

El primer dia d’entrenament es repartiran les normes a cada jugador/a i un full de compromís amb aquestes que ha de tornar signat per la mare/pare o tutor.

L’incompliment de les normes tant per part del/la jugador/a com de les famílies comportarà sancions segons sigui el grau de l’incompliment

La manca de pagament de les quotes mensuals comportarà la retirada de la fitxa del/la jugador/a fins que no es regularitzi la situació

 

THOTSALA FULL INSCRIPCIÓ FEDERATS