AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE

AUTORITZACIÓ SORTIDES

AUTORITZACIÓ MARXAR SOL/A (només els/les que marxin sols/es)

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA (només si vindrà una altra persona a recollir els/les nens/es)

AUTORITZACIÓ ADMINISTRAR MEDICACIÓ

FITXA AL·LÈRGIES, INTOLERÀNCIES, RELIGIOSO-CULTURALS, ALTRES (acompanyat de l'informe mèdic i protocols específics)

2019 AUTORITZACIÓ DRETS D'IMATGE

2019 AUTORITZACIÓ SORTIDES

2019 AUTORITZACIÓ RECOLLIDA-MARXAR SOL-A

2019 AUTORITZACIÓ ADMINISTRAR MEDICACIÓ