Equip directiu Thotsala/Thotesplai

●PRESIDENT/A: Patricia Giret Sòcia fundadora, 2014. Llicenciada en Història i                                  directora de lleure.

●TRESORER: Fidel Passera, entrendor del cadet i dels/les menuts/es de Thotsala

●SECRETÀRIA: Laia Guardiola, Integradora social i psicopedagoga. Sòcia fundadora

RESPONSABLES ÀREA ESPORTIVA:

                          FUTBOL

  • Antonio Ortega Medina, entrenador nivell 1 i grau superior esports
  • Luís Allué: entrenador nivell 1 i grau superior esports
                    PARKOUR
  • Daniel Rodríguez Hayas, monitor CEM Can Ricard; col·laboració Fundació ADSIS Carmel; Coordinador i professor Thotparkour