ASEGURANCES

Accidents

Comptem amb assegurança integral d’accidents i responsabilitat civil a Catalana d’Occident

Responsabilitat Civil, pòlissa Nº 8-6236630T

Els accidents que siguin de certa gravetat (traus, cops forts, fractures, etc) seran comunicats immediatament als responsables del/la nen/a i es procedirà a traslladar al/la ferit/a l’hospital de la nostra mútua (clínica Teknon)

En cas de crisi es trucarà immediatament al 112 simultàniament que als responsables del/la menor.

L’assegurança preveu el trasllat en ambulància

En cas de ser necessari es traslladarà el/la nen/a a l’hospital de la mútua contractada (Centre mèdic Teknon)

Aquestes accions seran portades a terme sempre per la direcció de l'event

 

 

 

 

MALALTIES

En cas de que el/la nen/a es trobi malament (febre, vòmits, mal de cap, constipat fort, etc) s'avisarà al/la adult/a responsable per a què se l'emporti

No administrarem cap medicació; en aquest cas la responsabilitat és exclusiva dels adults responsables del/la menor

No deixarem marxar sol/a a cap nen/a que es trobi malalt/a, encara que estigui autoritzat/a a fer-lo; en aquest cas els/les haureu de venir a recollir.

 

 

Mesures de seguretat

Comptem amb pla d’evacuació general

Pla integral de riscos laborals.

Es treballarà amb materials aprovats per l’UE i que compleixen totes les normatives de seguretat específiques