PROTOCOLS AL·LÈRGIES, INTOLERÀNCIES, MALATÍES

Professionals de cuina i monitors/es

En primer lloc s'ha d'identificar el/la nen/a amb al·lèrgia, per això s'utilitzarà documentació proporcionada pels responsables del/la nen/a: fitxa, informe mèdic i protocol d'actuació davant d'una reacció al·lèrgica. Aquesta informació serà coneguda per tot el personal de cuina i menjador. La medicació de rescat estarà en un lloc accessible i conegut per tot el personal.

A més es donaran a conèixer a tots/es els/les responsables del servei els productes que s'han d'evitar (en ocasions l'al·lergen pot estar, de manera oculta o en forma de traces, en la seva composició). Per a això es demanarà als pares un llistat de productes a evitar i un altre de marques aptes.

Encara coincideixin les mateixes al·lèrgies en diferents nens/es, cada cas és diferent. Per això s'establiran vies de col·laboració amb les famílies de manera que puguin aportar suggeriments sobre l'adaptació dels menús per als seus fills/es. Per això se'ls proporcionarà la planificació setmanal del menú.

Cures a la cuina: les accions que es precisen a continuació seran estrictament supervisades durant tot el procés:
• emmagatzemat de la matèria primera,
• cuinat
• conservació del menú ja elaborat.
El seu objectiu és evitar la contaminació creuada, és a dir, que aliments o porcions d'aliments que puguin contenir l'al·lergen, entrin en contacte amb el menjar especial.

La matèria primera s'emmagatzemarà separada de la resta dels aliments (i protegida en envasos de plàstic amb tapa) i correctament identificats

En l'elaboració del menú especial, es tindrà en compte:
• Disposar d'un lloc i parament exclusiu (planxa, paelles, cullerots, batedores, draps de cuina ....). Si això no és possible, s'elaborà a l'inici de la jornada i mantenir-lo tapat i apartat fins a l'hora de servir.
• Realitzar una neteja escrupolosa de les superfícies de treball o parament que s'hagin utilitzat abans amb el menú normal.
• S'exclouran totalment del menú tots aquells productes que puguin contenir l'al·lergen, bé com a ingredient o bé com a additiu. Per a això es realitzarà una correcta lectura de l'etiquetatge. Davant del dubte, es consultarà als/les responsables del/la nen/a.
• No s'utilitzaran productes que tinguin l'etiquetatge incorrecte o incomplert.
• Es faran servir productes no elaborats en comptes de precuinats, pel risc major d'aquests de contenir l'al·lergen de manera oculta.
• S'evitarà l'ús d'olis ja usats, brous i aigües de cocció  que puguin contenir l'al·lergen.
• No s'utilitzaran guants de làtex ni altres materials que continguin làtex quan el comensal tingui al·lèrgia a aquest material. Existeixen recomanacions de l'AESAN i l'AEDV per limitar l'ús de guants, especialment guants de làtex, a l'empresa alimentària, pel risc de reaccions i sensibilització que comporta, especialment entre les persones amb al·lèrgies.

En l'emmagatzematge del menú finalitzat:
• Un cop elaborat el menú especial es guardarà en safates tancades i correctament identificades, amb el nom i cognoms del /de la nen/a i els components detallats.
• Si el menjar és servit per una empresa de càtering o per la família s'han de tenir en compte les mateixes atencions en el seu emmagatzematge i identificació.
• Si cal escalfar el menjar s'utilitzarà un forn o microones d'ús exclusiu o s'utilitzarà l'envàs tapat.

Cures al saló menjador:
• Els/les monitors /es de menjador disposaran de tota la informació sobre l'al·lèrgia del nen / a.
• Identificaran al / la nen / s / es amb al·lèrgia i augmentaran la vigilància, evitant que els nens intercanviïn menjar. És convenient fer-lo seure / a / es sempre al mateix lloc per a facilitar la vigilància, però no asseure / a sol / a ni crear taules d'al·lèrgics, ja que cada nen té la seva pròpia al·lèrgia, el que fa que aquesta mesura no garanteixi la seva seguretat .

En el servei de taules:
• Es servirà tot el menjar del nen amb al·lèrgia a la safata individual, no serviran plats per compartir com paneres o amanides.
• Només es donaran aliments segurs, en cas de dubte, es retirarà el plat.
• Si el / la nen / a rebutja un aliment no se l'obligarà a prendre-ho.
• s'observarà que tots / es els nens / es a rentar-se les mans i boca després de menjar un aliment que és al·lergènic per al / la company / a.
En cas que es produeixi una reacció al·lèrgica es procedirà tal com s'indiqui en el protocol d'actuació del / al nen / a.

En cas d'ingesta per error i si el nen patís una reacció es trucarà immediatament als pares o tutors. En cas de no poder localitzar-los, es contactarà amb el servei de emergència 112
que proporcionarà de forma immediata una guia d'actuació ratificada per un professional
mèdic.

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

Reial Decret 202/2000, de 11 de febrer, pel qual s'estableixen les normes relativesals manipuladors d'aliments.
Reial Decret 2220/2004, de 26 de novembre, pel qual es modifica la norma general d'etiquetado, presentació i publicitat dels productes alimentaris, aprovada pel Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol.
Projecte de Reial Decret pel qual s'estableixen les condicions sanitàries per al servei de menjador escolar dels centres docents públics i privats no universitaris.
Organització Mundial de la Salut, xarxa Internacional d'Autoritats en matèria de Innocuïtat dels Aliments (INFOSAN).
Nota informativa Nº3 / 2006-lèrgies alimentàries (9 de juny de 2006)