Més informació a:

Sant Pacià, Sòcrates 43, Barcelona (08030) de 17.00hs a 19.00hs

thotsalaesplai@gmail.com

Patricia Giret: 691383961