QUI SOM

THOTSALA/THOTESPLAI, és associació de serveis culturals, esports i lleure que porta tres anys treballant amb escoles a nivell curricular i organitzant casals i campus de futbol per a nens, nenes i joves, tot a base de gestió pròpia.

Gràcies al conveni amb l’IES Salvador Seguí, c/ Pont del Treball 15 de Barcelona, vam fundar la nostra secció de Futbol Sala “Thotsala” que participa a la competició del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB)

L’objectiu fonamental de la nostra Escola de futbol és proporcionar nous espais d’introducció i qualificació de nens, nenes i joves a l’àmbit de l’esport, amb la certesa de què el futbol és, avui per avui, una expressió social i cultural col·lectiva i multitudinària, sent cada vegada més les persones que hi volen participar. Activitat que, per una altra banda inclou  tota la família, mares, pares, avis, germans i amics i amigues acompanyen i formen part dels esdeveniments esportius i de la seva preparació. D’aquí la gran importància que com a manifestació col·lectiva, social i cultural té l’esport i el futbol en especial.

Fidels al nostre ideari i a la nostra raó social, el projecte té una finalitat transversal, solidària, igualitària i integradora; potenciadora de les relacions interpersonals i de la convivència, de la iniciativa personal i col·lectiva, de la cooperació com a instrument per arribar a obtenir objectius majors.

Com a entitat fermament compromesa amb la igualtat  de gènere, de la prevenció de la violència i de la discriminació de tot tipus i creient que la resolució d’aquestes problemàtiques comencen amb la informació,  l’educació i la pràctica concreta de noves conductes, és que incorporem a totes les nostres propostes tallers específics de tractament d’aquests temes.

Tot plegat i recolzat per més de quatre anys de treball a la zona i un equip de professionals de l’educació, del lleure i de l’esport volem potenciar els espais per a nens, nenes i joves al barri de la Verneda i La Pau.

A la temporada 2018/19 treballarem en col·laboració amb la Coordinadora de Barri, l’Associació Via Trajana i l’IES Bernat Metge, c/Menorca 55 per promocionar l’esport al barri de La Verneda.

 

THOTSALA, Escola de Futbol Sala

Actualment gràcies als convenis amb l’IES Salvador Seguí i la col·laboració amb l’IES Bernat Metge  portem endavant el projecte “Thotsala, escola de futbol sala” i més recentment “L’escola de Parkour” al barri de La Verneda i La Pau. La primera dedicada a la pràctica i tecnificació del futbol sala adreçada a nens, nenes i joves inculcant els valors de l’esport i amb una proposta integradora, igualitària i d’inserció social al barri; destacant el treball de base amb la rehabilitació i obertura de pistes que es trobaven en desús i com a única institució d’aquest tipus oberta a tots i totes els i les que hi vulguin participar. En aquest últim aspecte l’objectiu és l’apertura i la incorporació de les pistes de l’IES Salvador Seguí i de Bernat Metge  al circuit de la competició CEEB i la corresponent inscripció al registre d’instal·lacions esportives de la Generalitat de Catalunya. A més destacar la propera restauració de la pista de c/Santander 7, actualment fora de servei i que s’obrirà al públic la la temporada 2018/19. Aquest projecte ha estat íntegrament portat endavant per la nostra associació, tant pel que fa  al projecte com al finançament amb fons propis. També destacar les obres de millora d’il·luminació i de restauració de la pista de l’IES Bernat Metge, la qual cosa reverteix en un benefici per a la comunitat de l’institut i per al programa de Patis Oberts de l’Ajuntament

El nostre compromís amb la integració social, la igualtat de gènere, l’aconfessionalitat i la interculturalitat és un fet contrastable a la nostra tasca diària; nens, nenes i joves de diverses nacionalitats, creences i cultures participen cada temporada de les nostres activitats.

La no discriminació de cap tipus  i la intenció de normalització de qualsevol circumstància física o psíquica obre la nostra proposta a tothom, tot recolzat amb els protocols corresponents subjectes a les lleis vigents i amb la incorporació de professionals de la psicologia, psicopedagogia i de l’educació especial.

La integració de la dona al món de l’esport, específicament a l’espai del futbol es reflexa tant als càrrecs directius, com a la direcció i pràctica específica dels esports

 

PROJECTE ESPORTIU

Entenem l’esport com un instrument al servei de la transformació del territori, de la cohesió social i de la formació integral de la persona. Per aquest motiu, el projecte esportiu de la institució harmonitza tres dimensions: la lúdica, la pedagògica i la futbolística. L'objectiu final és transmetre les estructures tècniques i tàctiques del futbol als seus jugadors, mentre també se'ls forma en valors humanístics. La nostra Associació a través de la seva secció de futbol sala vol contribuir a construir alhora bons esportistes i bones persones.

Per aconseguir aquests objectius, l’Escola de futbol Thotsala s'ha dotat des de la seva fundació com a secció de l’Associació Thotsala/Thotesplai, d’una estructura d’entrenadors i entrenadores, delegats/es, coordinadors/es i professionals de l’esport que ajunten la qualificació tècnica, així com les competències pedagògiques necessàries per dur a terme aquest projecte.

 

FITXA TÈCNICA

El projecte esportiu s’estructura a partir de 2 paràmetres:

1-Sistema de Treball
El sistema de treball parteix d’una dinàmica de procés ensenyament-aprenentatge per part dels tècnics i jugadors que permet una formació significativa i recíproca de les estructures del futbol.
Respectant el desenvolupament evolutiu del jugador, té com a objectius el component lúdic, el desenvolupament formatiu i la vesant competitiva, sempre d’acord amb aquest ordre en totes les fases del procés d’aprenentatge.
El procés es vertebra a partir d’una programació i d’una planificació d’objectius, continguts i consignes d’entrenament. També d’unes estratègies didàctiques marcades per tendències globals de joc, acompanyades per estils d’ensenyament guiats i la resolució de problemes, molt influenciades pel treball cognitiu. Finalment, com a base del projecte, hi haurà un programa de valors que vertebrarà tot el sistema de treball de l’Escola i que podeu consultar més avall.

 

 

ETAPES i CATEGORIES

Les etapes del procés d’ensenyament-aprenentatge venen establertes per les normes de competició del CEEB que s’estructuraper les edats dels i les participants. Cada etapa té uns objectius i continguts adaptats a l’edat dels i les jugadors i jugadores i a les seves característiques. La distribució és la següent:


-Categories d’Escola/Iniciació: 4 a 6 anys sense competició oficial

-Categoria MENUTS/ES: 7 a 8anys sense competició oficial

-Categoria PREALEVÍ: 9 a 10 anys

-Categoria ALEVÍ: 11anys

-Categoria PREINFANTIL: 12anys

-Categoria INFANTIL (13anys)

-Categoria CADET (14 a 15 anys)

-Categoria JUVENIL: (16 a 17 anys

-Categoria JÚNIOR: (18 a 20 anys)

-Categoria JOVE (21 a 23 anys)

 

2- Sistema de Joc
Per contribuir a una millor integració dels conceptes del joc per part dels entrenadors/es cap als i les  futbolistes, es treballarà a partir d’uns sistemes de joc predissenyats on es potenciaran les característiques del futbol sala:

Augmentar les possibilitats de rendiment esportiu i en concret del futbol sala.

Ampliar el treball dels aspectes bàsics de la tècnica del futbol sala.

Perfeccionar la tècnica individual i col·lectiva.

Treballar la conducció  de la pilota, la passada, el xut, la posició... 

Tècnica individual.

Treball específic: posicions (tanca, ala pívot, porter).

Psicomotricitat i velocitat de reacció.

Presa de decisions, el contra-atacs.

Aspectes ofensius/ defensius.

Transicions/ moviments sense pilota

Des de l’etapa 1 d’aprenentatge els i les jugadors/es són iniciats/es al coneixement dels sistemes de joc on es situen al camp, els moviments bàsics, etc. Cada sistema requereix d’uns aprenentatges de conceptes que ajuden al jugador/a i a l’equip a desenvolupar-se de manera més eficaç. A mesura que el/la jugador/a va superant etapes, els conceptes van evolucionant proporcionalment al seu procés evolutiu. Al finalitzar l’etapa de formació, el/la jugador/a haurà adquirit les capacitats d’organització que el joc demanda.

        OBJECTIUS GENERALS

 • Promoure la cultura i l’esport a través de diversos canals: casals, tallers, campus d’esports, dansa, i activitats extraescolars
 • Crear espais lúdics, oberts i potenciadors d’aptituds i inquietuds
 • Introduir i integrar infants i joves a la pràctica d’esports
 • Actuar sobre problemàtiques i necessitats socials del barri a través de l’organització d’activitats participatives
 • Activar la participació social de les famílies del barri
 • Educar en la igualtat de gènere i la no discriminació de cap tipus
 • Contribuir a la integració social de tots els col·lectius de joves
 • Obrir espais saludables i enriquidors
 • Prioritzar el treball en equip, la cooperació i l’associacionisme partint del respecte a la subjectivitat
 • Dinamitzar la vida social a través d’activitats culturals i esportives obertes a la comunitat

 

b        OBJECTIUS ESPECÍFICS/VALORS

 • Proporcionar espais d’activitats dirigides i participatives als i a les nenes, nens i joves
 • Aprendre a acceptar les normes per tal d’aconseguir objectius positius
 • Respectar i treballar amb els companys/es
 • Integrar a tots/es els participants en el grup i crear un bon ambient de treball
 • Vetllar per la igualtat i l’equitat de gènere en tots els estaments de l’Escola
 • Potenciar els valors del respecte, de la cooperació i del "flair play"
 • Fomentar la integració entenent la “diferència” com una característica pròpia més i no com una dificultat
 • Introduir i practicar el concepte de “No Violència”
 • Despertar l’esperit de superació
 • Aprendre a guanyar i  a perdre
 • Inculcar hàbits saludables i de respecte tant dintre com fora del camp
 • Promoure el compromís amb l’equip
 • Vetllar pel progrés dels grups de nens, nenes i joves tant pel que fa a la pràctica de l’esport com a la personalitat

 

EQUIP

El projecte esportiu de l’Associació es vertebra a partir de quatre àrees
                          -Direcció Esportiva i metodologia
                          -Secretaria Tècnica
                          -Coordinació Futbol
                          -Àrea pedagògica i integració


Cada persona implicada en el procés de formació esportiva té assignades unes tasques i responsabilitats que repassem a continuació:

 

DIRECCIÓ ESPORTIVA I METODOLOGIA:

-Planificació de les línies estructurals esportives de l’Escola
-Disseny i gestió de les plantilles: coordinadors/es, entrenadors/es i jugadors/es.
-Seguiment de l’evolució dels equips (entrenaments i partits).
-Temporització i seqüenciació dels continguts d’entrenament.
-Formació dels i les entrenadors/es.
-Planificació i preparació de la pretemporada, organització i participació en tornejos, organització de campus
-Desenvolupar una estructura/coneixement de l’entrenament esportiu per al futbol formatiu de l’Escola
-Assessorar i introduir millores en els processos d’entrenament (dirigit especialment al personal tècnic).

SECRETARIA TÈCNICA
-Actua com a enllaç entre el club i el Consell Esportiu i les administracions pertinents.
-Formalització de les fitxes, altes i baixes de jugadors/es.
-Canvis d’horaris dels partits de competició.
-Planificació i preparació de la pretemporada, els tornejos i els campus.

COORDINACIÓ
-Disseny i gestió de les plantilles: entrenadors i jugadors.
-Seguiment de l’evolució dels equips (entrenaments i partits).
-Formació dels/les entrenadors/es.
-Control de la normativa interna de l’entitat.
-Atenció als pares, mares i tutors dels i les jugadors i jugadores

ÀREA PEDAGÒGICA I D’INTEGRACIÓ

-Dissenyar el projecte educatiu i vetllar pel seu compliment

-Formació del personal tècnic

-Organització de jornades de germanor i activitats de cooperació

-Vetllar en tot moment per la integració de tots els col·lectius presents a l’Escola educant en la no discriminació de cap tipus

-Elaborar i portar a terme el projecte tranversal de la igualtat de gènere

 

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DELS EQUIPS

Cada equip comptarà amb:

-Primer entrenador/a

-Segons entrenador/a

-Delegat/a

Els i les entrenadors i entrenadores dissenyen les tasques d’entrenament d’acord amb els continguts i conceptes determinats per la direcció esportiva

Primer/a Entrenador/a:

Anàlisi tàctic del partit: els i les entrenadors i entrenadores reculliran en un document l’anàlisi tàctic del partit, els minuts jugats per cada jugador, l’equip inicial en cadascuna de les parts, així com altres informacions relacionades amb el funcionament de l’equip. També hi fan constar les característiques de l’adversari i dels jugadors rivals. Cada setmana s’entrega l’anàlisi i una petita crònica del partit perquè l’equip de coordinació el revisi i l’analitzi.
-Control de jugadors adversaris: els/les entrenadors/es observaran els/les jugadors/es de l’equip rival, bo i anotant les seves característiques i la seva posició en el camp per tal de justificar l’estratègia de partit.
-Anàlisi actitudinal i tècnic-tàctic dels/les jugadors/es: cada trimestre els/les entrenadors/es elaboraran una anàlisi actitudinal i tècnic-tàctic de cadascun dels/les jugadors/es per a la presentació davant els pares. L’equip de coordinació els donarà unes pautes a seguir i a completar en un document per tenir una avaluació contínua de cadascun dels entrenaments i partits durant la temporada.

El/la Segon/a Entrenador/a:
Té les mateixes funcions formatives que el/la primer/a entrenador/a. La seva tasca principal és recolzar en tot moment el/la primer/a entrenador/a i assumir la seva responsabilitat en cas d’absència del/la titular.
La proposta de l’Escola és que la funció de Delegat/a la porti a terme el/la segon/a entrenador/a, ja que el fet que els pares/mares dels/les jugadors/es realitzin aquesta funció pot provocar situacions contràries a la voluntat del/la entrenador/a i disfuncions a l’equip. Tot això sense perjudici que a falta d’alguns/es del/les entrenadors/es, aquesta funció la pugui realizar un/a mare o pare de l’equip

Delegat/a:
-Acompanyar l’equip adversari i proporcionar-li tot el que li faci falta: vestuaris, aigües, atenció sanitària, etc.
-Proporcionar a l’àrbitre tot el que li pugui fer falta, presentar-li les fitxes, fer els pagaments corresponents, etc

 

VALORS

Partint de l'objectiu primordial de formar els i les esportistes de manera integral, i tenint en consideració el treball en matèria esportiva però també la vessant humanística inherent a qualsevol tasca pedagògica, l’Associació Thotsala/Thotesplai ha incorporat a totes les seves activitats l’Àrea pedagógica i d’integració per tal de recolzar i ofererir un programa de formació intensiva en valors.
La transmissió dels valors està dirigida a tots/es els i les agents que participen en l’Associació: directius, entrenadors/es, jugadors/es, familiars i socis/es.

Es poden treballar mitjançant les següents metodologies de transmissió del coneixement:

-Xerrades: aprofitant les situacions que han succeït durant els partits i els entrenaments, i avaluar el nostre comportament.
-Jocs: disseny de jocs cooperatius que per la seva estructura o funcionament puguin promoure i facilitar el treball del valor corresponent.
-Jocs de confiànça, jocs de posició, onades, etc.: introduint un objectiu que potenciï conductes relacionades amb el valor, i confeccionant normes que promoguin actuacions positives referents a la potenciació del seu significat.
-Partits (entrenaments i caps de setmana): introduint una norma que dirigeixi als/les  jugadors/es a actuar en relació al valor escollit.
-Activitats alternatives com vídeos, recull de fotos, notícies... que permetin exemplificar, com en un joc de miralls, la posada en pràctica real i per part de referents del valor.

-Jornades de germanor i sortides lúdiques incorporant tota la família dels i les jugadors/es

-Activitats plàstiques: Treballant un mural amb informació d’un valor a la cartellera del club, frases al vestuari, etc.

-Taller específics d’igualtat de gènere i no discriminació

Els valors es poden treballar i transmetre perquè són educables. Hi ha d’haver, però, una acció voluntària per part dels i les formadors i formadores. Degut a la condició de fenomen social entenem que el futbol pot ser un mitjà per treballar els valors
Podem planificar i temporitzar els valors tal com hem fet amb els continguts tècnics, tàctics, condicionals i psicològics. Durant la temporada, els/les entrenadors/es de l’Escola organitzaran diverses sessions i activitats per garantir l'assumpció dels valors fonamentals per part dels i les esportistes.

 

 

 

TAULA DE VALORS

Presentem a continuació una taula dels valors fonamentals que volem inculcar als i a les nostres esportistes:

 

COMPROMÍS

Correspondència amb una persona o grup de persones que neix de la paraula donada i de la voluntat de compartit objectius comuns

RESPECTE

Consideració amb que es tracta a una persona, col·lectiu i/o cosa i que comporta no causar-li ofensa o perjudici

ESPORTIVITAT

Actuació correcta i respectuosa que s’ha de manifestar envers els i les altres esportistes

COOPERACIÓ

Treballar i aportar a una obra i projecte comú

NO DISCRIMINACIÓ

No tractar ni permetre que es tracti a cap persona o grup de persones de manera desfavorable per motius de color de pell, sexe, nacionalitat, llengua, religió o origen social

IGUALTAT DE GÈNERE

Nenes i nens, dones i homes tenen els mateixos drets i les mateixes possibilitats d’exercir, practicar i participar en societat en igualtat de condicions

NO VIOLÈNCIA

Rebutjar l’ús de la violència i l'agressió en qualsevol de les seves formes

SUPERACIÓ PERSONAL

L’esport com a eina per a la vida que ajudi a superar dificultats i que permeti anar cada vegada més enllà

CREATIVITAT I RESOLUCIÓ

Capacitat per associar idees i crear solucions noves per tal de inventar coses noves i donar noves solucions als problemes

ESFORÇ

Actitud d’esforçar-se física i moralment per aconseguir un objectiu

COMPANYERISME

Relació amistosa, de col·laboració i solidaritat entre companys/es

DIVERTIMENT

Aprofitar l’activitat i/o afició per tal de passar una bona estona i aprofitar el temps de manera agradable

EMPATIA

Participació afectiva en una realitat aliena

HÀBITS SALUDABLES

Tenir cura de la higiene personal, de l’àmbit de treball i de l’alimentació